May 10, 2018

AYAT PEMBUKA TIRAI GAIB


Ayat-ayat dibawah ini biasanya diambil berkahnya untuk mengetahui hal-hal atau perkara yang kurang jelas, meragukan dan ingin mengetahui pemecahan masalahnya.  Cara mengambil berkah ayat-ayat ini adalah menulisnya di atas secarik kain sutera kemudian diletakkan dibawah bantal. 

Sebelum tidur terlebih dahulu memohon kepada Allah agar ditunjukkan apa-apa yang ingin diketahui pemecahannya.  Insyaallah dalam tidurnya nanti diperlihatkan apa-apa yang ingin diketahuinya. 

Ayatnya adalah sebagai berikut:

"Wa 'indahu mafaatiikhul ghoibi laa ya'lamuhaa illaa huwa."

"Wa ya'lamu maa fil barri wal bakhri wamaa tasqutu min waroqotin illaa ya'lamuhaa walaa khabbatin fidh dhulumaatil ardhi walaa rothbiw walaa yaa bisin illaa fii kitaabim mubiinin.... 

dan seterusnya.

Untuk memperoleh ayat tersebut bisa menghubungi WA: 0813 1696 1175.
Bukan untuk coba-coba, ada syarat dan ketentuan khusus.

***

No comments:

Post a Comment

Berkomentarlah secara bijaksana dan sesuai topik pembahasan.