February 26, 2018

TANDA ORANG CELAKA DAN BAHAGIA


Nabi saw. Menyatakan bahwa tanda orang celaka ada 4 diantaranya yaitu:

1. Suka melupakan dosa-dosa yang telah lalu, padahal dosa-dosa itu tersimpan di sisi Allah.
2. Suka membangga-banggakan kebaikan yang telah lalu padahal ia tidak tahu apakah kebaikannya itu diterima atau tidak.
3. Dalam urusan dunia ia suka melihat kepada yang lebih tinggi.
4. Dalam urusan agama ia suka melihat kepada orang yang lebih rendah.

Allah berfirman, 
“Aku menghendakinya (agar tidak mencintai dunia dan memberikan pertolongan kepadanya dengan taat), tetapi ia tidak melakukannya, maka aku tinggalkan dia (tidak memberi pertolongan).”

Adapun tanda-tanda orang bahagia juga ada 4 yaitu:

1. Suka mengingat-ingat dosa-dosa yang telah lalu.
2. Suka melupakan kebaikan yang telah lalu.
3. Dalam urusan agama melihat kepada orang yang lebih tinggi.
4. Dalam urusan dunia suka melihat kepada orang yang lebih rendah.

Syech Muhammad Nawawi bin Umar dalam bukunya Nashaihul Ibad

No comments:

Post a Comment

Berkomentarlah secara bijaksana dan sesuai topik pembahasan.